Dlaczego żłobek to dobra alternatywa dla opiekunki?

Zarówno żłobek, jak i prywatna opiekunka oferują opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności rodziców. Oba rozwiązania pozwalają więc na kontynuowanie kariery zawodowej, jednocześnie zapewniając dziecku opiekę. O podobieństwach i różnicach między nianią a żłobkiem przeczytasz w poniższym artykule.

 

Podobieństwa między żłobkiem a opiekunką

Zadaniem opiekunów jest wsparcie rozwoju dziecka pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym i poznawczym. Zarówno żłobek jak i niania powinny oferować program zajęć dostosowany do wieku i umiejętności dziecka. Oba rozwiązania zapewniają także elastyczne godziny pracy, które pozwalają rodzicom na dostosowanie się do ich harmonogramu. Cechą wyróżniającą prywatną opiekę żłobkową oraz pod okiem niani jest także indywidualne podejście do malucha. Prywatne żłobki często oferują bardziej rodzinną atmosferę i lepszą komunikację między rodzicami i opiekunami dziecka niż placówki publiczne, co tak samo jak w przypadku niani, może pomóc w budowaniu silniejszych relacji między nimi.

 

Przewaga żłobka nad nianią

Prowadząc prywatne żłobki w Warszawie Falenicy, zauważamy wiele zalet tego rodzaju opieki nad dzieckiem, których nie może zapewnić niania. Po pierwsze, w placówkach opiekuńczych dziecko ma szansę na bardziej efektywny rozwój społeczny i emocjonalny poprzez interakcję z innymi dziećmi w bezpiecznej i kontrolowanej przestrzeni.

 

 

zabawa dzieci

 Mają one również dostęp do innych zabawek, którymi na co dzień bawią się w domu, co także wspiera ich rozwój. Żłobek ma również przewagę w większej dostępności – codziennie zapewniona jest wykwalifikowana kadra, bez względu na nieobecność pojedynczych opiekunów. W przypadku choroby czy urlopu niani zapewnienie opieki dla dziecka jest utrudnione, szczególnie w sytuacjach losowych. Prywatny żłobek zapewnia też pełne wyżywienie.