Niepubliczny żłobek – miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom

dzieci grające na instrumentach

Kolorowe Baloniki to niepubliczny żłobek, który został otwarty w miejscowości Radość w warszawskim Wawrze. Jesteśmy placówką bezpieczną i bardzo przyjazną dzieciom, usytuowaną w budynku zaadaptowanym do potrzeb dzieci w wieku żłobkowym. Czas pracy dostosowany jest do potrzeb rodziców. Żłobek jest czynny od godz. 6.30 do godz. 18.00 (na ul. Patriotów 181, 04-881 – Warszawa Radość, gmina Wawer).

Placówka została wpisana do rejestru żłobków i z łatwością można nas odnaleźć w rejestrze pod numerem pozycji: 17494/Z

 Zdając sobie sprawę z potrzeb najmłodszych, wyposażyliśmy lokal w taki sposób, by sprzyjał bezpiecznej zabawie, a także umożliwiał prowadzenie różnorodnych zajęć ruchowych i nie tylko. Zadbaliśmy o wystrój, w którym dzieci dobrze się czują, a jego elementy zachęcają do kreatywności i twórczego spędzania czasu. Żłobek w Radości to miejsce, w którym Twoje dziecko będzie pod opieką wykwalifikowanych pedagogów. To również bogata oferta edukacyjna dopasowana do jego wieku i zdolności poznawczych. Gwarantujemy jadłospis oparty na bazie ekologicznych produktów. Jeśli Twój maluch jest alergikiem, przygotujemy dla niego indywidualnie dobrane menu.

Jesteśmy niepublicznym żłobkiem, który jest przyjazny nie tylko dzieciom, ale także rodzicom. Dlatego możesz liczyć na stały kontakt z kierownictwem i opiekunami oraz możliwość uzyskania pełnej informacji na temat swojej pociechy. Bezpieczeństwo dzieci to dla nas sprawa najwyższej wagi, dlatego żłobek został wyposażony w monitoring sal, a wszystkie zabawki i pomoce edukacyjne to produkty certyfikowane.

Oferujemy:

  • dwie grupy wiekowe w żłobku,
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia rytmiczne,
  • wewnętrzny monitoring sal.

Zapewniamy profesjonalną opiekę, monitoring sal, wykwalifikowaną, pełną entuzjazmu kadrę nauczycieli, dla których praca z dzieckiem to przyjemność. W  żłobku niepublicznym Kolorowe Baloniki znajdują się przestronne, duże sale do zabawy i zajęć dydaktycznych wyposażone w atestowane, bezpieczne przedmioty.

 

wyroznienie

 

Cele i zadania żłobka

Celem żłobka, zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, w tym: rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troszczenie się o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów, stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej, podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, zachęcanie dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć, umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci.

Nasz prywatny żłobek zapewnia każdemu dziecku: bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki, wspomaganie rozwoju dziecka, jeżeli rodzice wyrażają takie życzenie, współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną.

Poniżej znajdą Państwo założenia programowe:

 

Praca.pl rusza z konkursem dla żłobków, którego celem jest wsparcie najmłodszych w ich rozwoju poprzez fajną zabawę. Chcemy poznać odpowiedzi na pytania: Jakie są ulubione zabawki dzieci? Dlaczego akurat te? Żłobek, który wyśle najbardziej kreatywne zdjęcie zabawki z opisem wygra bon wysokości 2000 zł.

Jak wziąć udział w konkursie?

Nic prostszego! Wystarczy przesłać do 4 zdjęć z danego żłobka, razem z opisem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i trzymać kciuki za swoją pracę. Bardzo ważne jest również przesłanie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (jeśli pociecha znajduje się na zdjęciu również zgoda na wykorzystanie wizerunku) oraz upoważnienie do korzystania z pracy (licencji).

Konkurs wygra praca, która będzie najbardziej pomysłowa oraz zgodna z tematyką.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Plakat