Jakie grupy wiekowe wyróżniamy w żłobku?

Jednym z ważnych aspektów organizacji pracy w żłobku jest podział dzieci na grupy wiekowe. Jest to bardzo istotne dla zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, rozwoju i bezpieczeństwa. W niniejszym artykule omówimy, jakie grupy wiekowe są tworzone w żłobkach oraz jakie korzyści płyną z takiego podziału.

 

Grupy wiekowe w żłobku

W naszym żłobku istnieją dwie grupy wiekowe – niemowlęta od 6. do 18. miesiąca życia oraz dzieci starsze, do 3 lat. Grupa maluchów to dzieci wymagającej większej opieki, ponieważ część z nich nie potrafi jeszcze chodzić ani samodzielnie jeść lub korzystać z nocnika. Maluszki nierzadko trudniej przechodzą też moment rozłąki z rodzicem, dlatego rola opiekunek ma duże znaczenie w tym kontekście. Grupa starsza obejmuje dzieci, które zaczynają wkraczać w etap samodzielności. Zazwyczaj potrafią już korzystać ze sztućców, sygnalizują potrzebę skorzystania z nocnika, zaczynają coraz widoczniej rozwijać kompetencje społeczne.

 

Dlaczego podział grup ze względu na wiek jest istotny?

niemowlaki w żłobku

Prowadząc żłobek w Warszawie-Wawer, doskonale wiemy, jak ważne jest, aby dziecko zostało przyjęte do właściwej grupy wiekowej. Podział grup jest bowiem istotny ze względu na różnice w potrzebach i możliwościach rozwojowych dzieci w poszczególnych etapach życia. Dzieci w wieku niemowlęcym potrzebują stałej opieki i uwagi, częstych karmień i snu, podczas gdy starsze dzieci potrzebują więcej aktywności ruchowej, interakcji z rówieśnikami i rozwijania umiejętności społecznych. Właściwy podział grup wiekowych pozwala zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie, stymulację i wyzwania, co przyczynia się do ich zdrowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa. Ponadto, dzięki podziałowi grup, opiekunowie mogą skuteczniej dostosowywać swoją pracę do potrzeb i tempa rozwoju każdego dziecka.