Jakie kwalifikacje powinny posiadać opiekunki w żłobku?

Oddając dziecko do żłobka każdy rodzic, czy też opiekun liczy na to, że opiekę nad maluchem będą sprawowały osoby mające konkretne umiejętności, ukończone kursy i szkolenia pozwalające im na wykonywanie obowiązków opiekunki w żłobku w należyty sposób. Czym powinna się wyróżniać dobra opiekunka?

 

Kwalifikacje opiekunki żłobka w świetle prawa

Osoby, których marzeniem jest praca w żłobku, powinny mieć świadomość, że nie każdy może zrealizować swe plany w tej dziedzinie. Zgodnie z przepisami, a dokładniej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – o pracę ubiegać się może osoba posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje kilku zawodów i specjalności, takich jak: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, społeczno-wychowawczy lub wczesnej edukacji, jak również terapeuta pedagogiczny, nauczyciel z kwalifikacjami z terapią pedagogiczną. To nie jedyna ścieżka otwierająca drzwi do pracy w żłobku.

 

Praca opiekunki w żłobku po studiach

Jeśli osoba nie ma przygotowania około medycznego może pracować w żłobku jeśli ukończyła studia wyższe lub podyplomowe na minimum jednym z kierunków  i specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju, studia wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacji prorozwojowej, pedagogiki małego dziecka, wychowania przedszkolnego, psychologii dziecięcej, a także psychologii wspierania rozwoju i kształcenia oraz psychologii wychowawczej.

 

zabawa z dziećmi

Poza merytoryką ważne jest też usposobienie opiekunki. Dobra opiekunka powinna być elastyczna w działaniu, kontaktowa, empatyczna, spostrzegawcza, a także kreatywna i nade wszystko cierpliwa. Dziecko powinno jej ufać i czuć się przy niej bezpieczne. Chcąc lepiej zrozumieć pracę opiekunki  dla dzieci do lat 3, dobrze jest skorzystać z wizyt adaptacyjnych, które pozwalają  „na żywo” sprawdzić zachowanie kadry pracującej z dziećmi.