Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w żłobkach

Praca w żłobku to ogromna odpowiedzialność. Dotyczy nie tylko opieki nad dzieckiem, ale także zapewnieniu właściwych warunków lokalowych. I choć w oczywisty sposób spoczywa ona na opiekunach placówki, to niemniej istotne jest przestrzeganie zasad ze strony rodziców. Wzajemne zaufanie na linii rodzic-opiekun stanowią nieoceniony wkład w zachowanie bezpieczeństwa maluchów podczas ich beztroskiej zabawy.

 

W jaki sposób opiekunowie czuwają nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci?

Prywatne żłobki w Warszawie tak jak w wielu innych miastach dbają o zachowanie bezpieczeństwa podopiecznych poprzez m.in.:

  • nieprzerwany nadzór zabaw i obserwowanie zachowań dziecka,
  • regularne sprawdzanie stanu zabawek w salach i na placu zabaw,
  • każdorazowe sprawdzenie listy obecności przed powrotem ze spaceru,
  • udzielenie pierwszej pomocy w wyniku wypadków.

Niedopuszczalne jest pozostawienie maluchów bez opieki nawet przez krótką chwilę. Oczywistą kwestią jest także zakaz samodzielnego wychodzenia dzieci z sali. Opiekunowie mają również prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko z placówki oraz sprawdzić, czy jest ona upoważniona do jego odbioru.

zabawa w żłóbku

Jak rodzice mogą przyczynić się do zachowania bezpieczeństwa w żłobku?

Nieoceniony wpływ na bezpieczeństwo dzieci w żłobkach mają oczywiście rodzice. To oni przygotowują je codziennie do wspólnej zabawy z rówieśnikami. Dlatego w ich obowiązku jest dopilnowanie, aby maluch był odpowiednio ubrany – bez biżuterii, którą mógłby połknąć, czy wnoszenia innych niepozornych przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu innych dzieci. Ważne jest też poinformowanie o chorobach przewlekłych i nieprzyprowadzanie dziecka w trakcie infekcji. Rodzic musi także przestrzegać godzin przyjścia i odbioru dziecka.